Lokalizácia potrubia - trasovanie za výhodné ceny | Banská Bystrica

Dá sa povedať, že lokalizácia potrubia je siamské dvojča monitoringu. Je to tiež mimoriadne užitočná technológia, ktorá Vám prezradí uloženie odpadového a kanalizačného potrubia pod povrchom zeme, cesty, betónových chodníkov, betónových plotoch a pod. Banská Bystrica a okolie.

Lokalizátor potrubia - Ridgid

Kedy pomôže trasovanie potrubia?

Ak ste potrebovali v minulosti lokalizovať uložené potrubie v zemi bola to vyslovene tipovačka. Ako hovorí klasik – pár múdrých hláv  dalo hlavy dokopy a vymysleli trasovanie a lokalizáciu potrubia. Trasovanie kanalizácie slúži na zistenie aktuálneho stavu celého potrubného systému.  Naša moderná lokalizačná technika dokáže ľahko zistiť kde a z akých dôvodov dochádza k upchávaniu potrubia, odhalí prečo sa prepadáva terén, zarastanie stúpačiek a pod.

Trasovanie a lokalizácia potrubia špičkovou technikou

Vyhľadanie uloženého potrubia v zemi, ktoré nie je zakreslené v projektoch je teraz ľahko možné. Nájdeme Vám aj skryté kanalizačné šachty alebo zaústenia kanalizačného systému.

Trasu kanalizačného potrubia, ktorá nie je nikde zakreslená, sme schopní vytýčiť pomocou detektorov a trasovacích sond. Sondovanie je sa dá použiť aj k  presnej lokalizácii kritických miest, ktoré spôsobujú poruchy na kanalizácii. Sondu je možné upevniť na nástrčnú alebo samochodnú kameru, ale aj na mechanické frézy a tlakové zariadenia. Celý inšpekčný úkon vieme nahrať aj na USB alebo DVD.

Lokalizátor NaviTrack Scout je vhodný aj pre veľmi náročné vyhľadávania sondou pomocou špeciálnej viacsmerovej lokalizačnej technológie.

Trasovač –  vyhľadávač overuje vyhľadávanú polohu pomocou zobrazenia na mikromape. Vyznačí výrazné oblasti pred a za cieľom a tým je vyhľadávanie veľmi presné.  Presne vypočíta hĺbku uloženého potrubia a ju zobrazí v reálnom čase.

Lokalizátor potrubia - RIDGID

Lokalizátor potrubia - Ridgid

Lokalizácia a vytrasovanie potrubia nám pomôže pri:

 • Pri chýbajúcej projektovej dokumentácii starých budov alebo iných objektov
 • Nekvalitne uloženej – namontovanej kanalizácii v zemi
 • Závaloch odpadových potrubí
 • Deformáciach – prasklinách
 • Zúžených prietokoch odpadových rúr
 • Zlom spádovaní
 • Odhalí rizikové úseky kanalizačného systému
 • Meraní priemeru potrubia
 • Meranie veľkosti trhlín a prasklín
 • Zistenie kvality potrubia

Neznáma poloha alebo neznalosť skutočného stavu vašej kanalizácie vás môžu stáť nemalé financie. Lokalizácia potrubia vám naopak ušetrí kopec prostriedkov, na vyhľadanie trasy, rôznych poškodení a závalov. Výrazné šetrenie na výkopových prácach, opravách plotov a pod.,  nakoľko presne zlokalizujeme problémové miesto a výkopy sa realizujú iba na problémovom úseku. Komplexnú lokalizačnú techniku máme umiestenú v mobilnom servisom vozidle, ktoré je pripravené zlokalizovať potrubie hocikde v Banskobystrickom kraji.

Lokalizácia potrubia - trasovanie kanalizácie za výhodné ceny

Trasovanie potrubia - lokalizácia kanalizácie špičkovou technikou za výhodné ceny. Monitorujeme Nonstop - Banskobystrický kraj.
Kde poskytujeme lokalizáciu a trasovanie potrubia?

Lokalizácia a trasovanie potrubia – Banská Bystrica:

 • Banská Bystrica, Badín, Baláže, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Harmanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Lučatín, Ľubietová, Malachov, Medzibrod, Motyčky, Moštenica, Môlča, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín-Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina, Tajov, Turecká, Vlkanová

Lokalizácia a trasovanie potrubia – Zvolen:

 • Zvolen, Sliač, Babiná, Bacúrov, Breziny, Budča, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Dubové, Hronská Breznica, Kováčová, Lešť (vojenský obvod), Lieskovec, Lukavica, Michalková, Očová, Ostrá Lúka, Pliešovce, Podzámčok, Sása, Sielnica, Tŕnie, Turová, Veľká Lúka, Zvolenská Slatina, Železná Breznica

Lokalizácia a trasovanie potrubia – Brezno:

 • Brezno, Bacúch, Beňuš, Braväcovo, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Drábsko, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Jarabá, Jasenie, Lom nad Rimavicou, Michalová, Mýto pod Ďumbierom, Nemecká, Osrblie, Podbrezová, Pohorelá, Pohronská Polhora, Polomka, Predajná, Ráztoka, Sihla, Šumiac, Telgárt, Valaská, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom